Príručky k aplikácii ePIC

Účelom príručiek k aplikácii ePIC je pomôcť užívateľom z odvetvia priemyslu a z radov orgánov orientovať sa v systéme IT a splniť si tak povinnosti na základe nariadenia PIC (nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií).

Používateľská príručka k aplikácii ePIC pre priemysel poskytuje podrobné a názorné informácie pre používateľov z odvetvia priemyslu o tom, ako predložiť oznámenia o vývoze, žiadosti o osobitný identifikátor RIN a vykonať súvisiace úlohy.

V príručkách k aplikácii ePIC pre poverené národné orgány a Európsku komisiu nájdu používatelia z radov orgánov informácie o tom, ako overiť oznámenia o vývoze a inú dokumentáciu predloženú odvetvím priemyslu na základe nariadenia PIC.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)