PPORD

Súhrn

Ak je vaša látka predmetom technologicky orientovaného výskumu a vývoja (PPORD), môžete agentúre ECHA predložiť oznámenie o PPORD, aby bola látka vyňatá z registračnej povinnosti.

Najprv sa však musíte prihlásiť do systému REACH-IT.

Svoje oznámenie si pripravte pomocou najnovšej verzie aplikácie IUCLID a predložte ho cez systém REACH-IT.

Príprava a predloženie dokumentácie

  1. Prečítajte si príručku: Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD. 
  2. Vytvorte svoju dokumentáciu k oznámeniu PPORD v aplikácii IUCLID.
  3. Pomocou zásuvného modulu aplikácie IUCLID na potvrdenie zistite, či nechýbajú niektoré informácie a vykonajte predbežnú kontrolu určitých obchodných pravidiel.
  4. Pomocou zásuvného modulu aplikácie IUCLID na výpočet poplatkov zistite približnú výšku poplatku za vašu dokumentáciu k oznámeniu PPORD.
  5. Predložte svoju dokumentáciu k oznámeniu PPORD pomocou systému REACH-IT.

Podrobnejšie pokyny nájdete v nápovede k REACH-IT.

Po overení úplnosti informácií a zaplatení príslušného poplatku PPORD agentúra ECHA pridelí oznámeniu PPORD číslo.

Príprava a predloženie dokumentácie k žiadosti o predĺženie PPORD

Žiadosť o predĺženie PPORD sa má vytvoriť v aplikácii IUCLID ako spontánna aktualizácia existujúceho oznámenia a potom sa má predložiť pomocou systému REACH-IT.

Poznámka: predložte svoju žiadosť aspoň štyri mesiace pred uplynutím výnimky a nezabudnite do 30 dní uhradiť príslušný poplatok, aby ju agentúra mohla spracovať včas pred uplynutím tohto dátumu.

Pri príprave dokumentácie v aplikácii IUCLID postupujte podľa pokynov uvedených v príručke: Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)