Predloženie správy následného užívateľa v súvislosti s rozdielmi v klasifikácii

Predložiť správu cez REACH-IT

Postup predkladania správ - pozri príručku: Ako vypracovať správu následného užívateľa. Pripomíname, že požiadavka na oznámenie novej klasifikácie sa vzťahuje na všetky látky, registrované aj neregistrované.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)