Predloženie oznámenia následného užívateľa o autorizovaných použitiach

Ak ste následný užívateľ a používate látku zo zoznamu látok podliehajúcich autorizácii (príloha XIV) na základe autorizácie udelenej žiadateľovi proti smeru vášho dodávateľského reťazca, musíte toto použitie oznámiť agentúre ECHA. 

Pokiaľ používate takúto látku, musíte splniť podmienky autorizácie, ktoré je váš dodávateľ povinný uviesť na karte bezpečnostných údajov.

Ako zistíte, či existuje autorizácia na použitie látky z prílohy XIV

Číslo autorizácie sa nachádza na karte bezpečnostných údajov, ktorú poskytuje dodávateľ. Je uvedené aj na etikete danej látky alebo zmesi. Má takúto formu: „REACH/x/x/x“. Ak neviete nájsť číslo autorizácie, obráťte sa na svojho dodávateľa.

Lehota a informácie, ktoré treba predložiť

Agentúru ECHA musíte informovať do troch mesiacov od prvého dodania látky. Táto povinnosť začína platiť po uverejnení rozhodnutia o autorizácii v úradnom vestníku. 

K informáciám, ktoré musíte predložiť, patria:

  • identita vášho podniku; 
  • číslo autorizácie a 
  • kontaktné informácie. 

Môžete predložiť aj informácie o bežnom ročnom objeme a počte zamestnancov, ktorí látku používajú. Okrem toho môžete poskytnúť stručný doplňujúci opis vášho použitia a akékoľvek prípadné zapojenie do činností týkajúcich sa potenciálneho nahradenia.

Predložte svoje oznámenie

Aby ste mohli predložiť oznámenie, musíte mať aktivovaný účet v nástroji REACH-IT (pozri kroky 1 a 2 ďalej). Odkazy na nástroj REACH-IT sa nachádzajú v pravej časti tejto stránky.

  • Zaregistrujte sa v nástroji REACH-IT (tento krok môžete vynechať, ak váš podnik už má účet v REACH-IT).
  • Prihláste sa do nástroja REACH-IT a z ponuky vyberte možnosť Oznámenie následného užívateľa o autorizovaných použitiach.
  • Postupujte podľa sprievodcu online podaním.

Odkaz na video s návodom sa nachádza ďalej v časti SÚVISIACE.

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)