Skip to Content
Skip to Content

Jums nustatyti registracijos įpareigojimai

Jūsų privalėjimas registruoti savo cheminę medžiagą ar jūsų atleidimas nuo šios prievolės nustatomas atsižvelgiant į tris veiksnius.

Kiekvieną iš šių trijų veiksnių turėtumėte taikyti visoms cheminėms medžiagoms, kurias naudojate:

  • Jūsų vaidmuo tiekimo grandinėje: ar jūs turite registruoti savo cheminę medžiagą ar šis įpareigojimas nustatytas kitam jūsų tiekimo grandinės dalyviui?
  • Taikymo sritis ir išimtys: ar jūsų cheminė medžiaga turi būti registruojama ar jai taikoma registravimo išimtis?
  • Kiekis: ar jūs pasiekiate vienos tonos per metus ribinę vertę?

Jeigu bent vienas iš šių veiksnių nėra taikomas, pagal REACH reglamentą šios cheminės medžiagos jūs registruoti neprivalote.

Daugiau šiame skirsnyje

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1