Prepare for updating your registration

Pasirengimas atnaujinti registraciją

Toliau paaiškinama, kaip atnaujinti savo registraciją tais atvejais, kai pastebite, kad ją atnaujinti būtina.

 

1. Įsitikinkite, kad galite naudotis REACH-IT
 • REACH IT galima rasti ECHA interneto svetainėje.
 • Jei jums reikia atkurti slaptažodį, spustelėkite ECHA paskyrų prisijungimo tinklalapio skiltį „Forgot password?“ (Pamiršote slaptažodį?). Laikykitės pateiktų nurodymų. Norėdami atkurti slaptažodį, turite prisiminti savo vartotojo vardą ir atsakymą į saugumo klausimą. Konkrečią informaciją apie REACH-IT slaptažodžių atkūrimo veiksmus galima rasti „ECHA Accounts Manual for Industry Users“ (ECHA paskyrų pramoniniams naudotojams vadove).
 • Jei jums reikia atkurti naudotojo vardą, spustelėkite ECHA paskyrų prisijungimo puslapio skirsnį „Forgot username?“ (Pamiršote naudotojo vardą?). Laikykitės pateiktų nurodymų. Konkrečią informaciją apie veiksmus, kurių reikia imtis norint atkurti REACH-IT naudotojo vardą, galima rasti „ECHA Accounts Manual for Industry Users“ (ECHA paskyrų pramoniniams naudotojams vadove).
 • ECHA paskyros slaptažodžių galiojimas baigiasi kas tris mėnesius; slaptažodį rekomenduojama laiku atnaujinti. Pasirūpinkite, kad jūsų prieiga prie ECHA paraiškų būtų atnaujinta.

 

2. Patikrinkite, ar jūsų atnaujinimą galima atlikti REACH-IT sistemoje

Ne dėl visų atnaujinimų reikia pateikti IUCLID dokumentaciją. REACH-IT sistemoje pranešama apie šiuos atnaujinimus:

 • Jei cheminės medžiagos nebegaminate ar nebeimportuojate, turite pranešti ECHA apie gamybos ar importo nutraukimą naudodami funkciją „nutraukta gamyba ar importas“, kurią galima rasti cheminės medžiagos „Nuorodos numerio puslapyje“.
 • Vėl pradėjus gaminti ar importuoti, nereikia iš naujo registruotis, nebent nustojote gaminti ar importuoti po to, kai gavote vertinimo sprendimo projektą (daugiau informacijos pateikiama praktiniuose vadovuose „Kaip elgtis atliekant cheminės medžiagos vertinimą“ ir „Kaip elgtis atliekant dokumentacijos vertinimą“). Pranešę, kad atnaujinote gamybą arba importą, turite patikrinti, ar taip pat reikia pakeisti dokumentų rinkinį.
 • Įmonės pavadinimo arba adreso pakeitimas (šis pakeitimas daromas ECHA paskyrose).
 • Įmonės dydžio pakeitimas.
 • Juridinio asmens pakeitimas (padalijimas / susijungimas / vienintelio atstovo pakeitimas). Turite patikrinti, ar taip pat reikia keisti dokumentų rinkinį.

Daugiau informacijos apie registracijos atnaujinimą rasite „Registracijos gairių“ 7 skyriuje „Kada ir kaip atnaujinti registraciją“.

 

3. Įsitikinkite, kad turite prieigą prie savo IUCLID cheminės medžiagos duomenų rinkinio.

Išskyrus pirmiau minėtus atvejus, norėdami atnaujinti savo registracijos informaciją, turėsite atnaujinti savo IUCLID cheminės medžiagos duomenų rinkinį, sukurti dokumentaciją ir pateikti ją ECHA per REACH-IT.

 • ECHA nepalaiko dokumentacijos pateikimo naudojant senesnes nei IUCLID 6 versijas. Norėdami perkelti savo dokumentaciją į IUCLID 6, naudokitės IUCLID perkėlimą į debesiją.
 • Naudodamiesi šia paslauga, debesijoje galite dirbti su naujausia IUCLID versija. Jums nebūtina savo kompiuteryje arba įmonės serveriuose įdiegti IUCLID programos. Paslauga kiekvienam juridiniam asmeniui suteikia iki 5 GB duomenų saugyklą.

Jei nebeturite prieigos prie savo cheminės medžiagos duomenų rinkinio, kraštutiniu atveju galite kreiptis į ECHA.

Prepare for updating your registration related