Skip to Content
Skip to Content

Registracijos dokumentacijos parengimas

Surinkę visą informaciją apie savo cheminę medžiagą, kurios reikia siekiant laikytis REACH reglamento reikalavimų, turite šiuos duomenis pateikti registracijos dokumentacijoje.

Atsižvelgiant į jūsų vaidmenį teikiant informaciją bendrai su kitais registruotojais, galima parengti dviejų rūšių dokumentacijas:

 • pagrindinio registruotojo dokumentaciją, kurioje nurodoma bendrai registruojamos cheminės medžiagos tapatybė, informacija apie cheminės medžiagos savybes ir informacija apie pagrindinio registruotojo įmonę. Teikdami pagrindinio registruotojo dokumentaciją galite naudoti:
  1. IUCLID debesijos paslaugą MVĮ
   Jei esate mažai ar vidutinio dydžio įmonei (MVĮ) dirbantis konsultantas arba jei esate MVĮ, kuri IUCLID naudoja retai.
  2. IUCLID programą
   Jei tvarkote didelius duomenų kiekius arba norėtumėte pradėti naudoti visas išplėstines funkcijas.
 • nario dokumentacijas, kuriose visi kiti registruotojai pateikia informaciją apie savo įmones, pvz., nurodo kontaktinius duomenis, tikslius cheminės medžiagos identifikavimo duomenis, pagaminamą arba importuojamą kiekį ir jų klientų taikomus cheminės medžiagos naudojimo būdus. Teikdami nario dokumentaciją galite naudoti:
  1. IUCLID debesijos paslaugą MVĮ
   Jei esate mažai ar vidutinio dydžio įmonei (MVĮ) dirbantis konsultantas arba jei esate MVĮ, kuri IUCLID naudoja retai.
  2. Dokumentacijos kūrimo funkciją REACH-IT sistemoje
   Jei esate bendrai cheminę medžiagą registruojančios grupės narys ir sutinkate su visa pagrindinio registruotojo jūsų vardu pateikta informacija.
  3. IUCLID programą
   Visais kitais atvejais naudokite visą IUCLID programą

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2