Специализирана помощ по сектори при идентифицирането на вещества

ECHA работи в тясно сътрудничество с определени сектори от химическата промишленост с цел разработване на ръководство за идентифициране на веществата за регулаторни цели. Когато това е подходящо, дейността на ECHA се осъществява в рамките на ОИСР.

Всички препратки са към ръководства за идентифициране на веществата по сектори, след като ръководствата станат достъпни. Това не са официални насоки на ECHA и те не заместват „Ръководството за идентифициране и именуване на вещества съгласно регламентите REACH и CLP" на ECHA. По-скоро трябва да се приемат като допълнение към официалните насоки чрез допълнително разширяване на основните понятия. Това помага за постигане на единен подход за идентифициране на веществата в секторите на промишлеността.

Ръководството за определения сектор, заедно с официалното ръководство на ECHA, може да ви помогне правилно да идентифицирате вашето вещество и да спазите REACH по отношение на идентифицирането на веществата.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)