Metals

Някои метални съединения поставят уникални предизвикателства по отношение на идентификацията и оценката на опасностите и рисковете. Някои примери за такива метали са алуминий, мед, платина и цинк.

Допълнително съдействие можете да получите от Европейската асоциация за метали (Eurometaux).

 

Support

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)