Complex inorganic pigments

Комплексните неорганични пигменти (CIP) обикновено представляват кристали от смесени метални оксиди, получени при високотемпературен процес на калциниране. CIP имат ясно определена кристална структура (напр. рутил и шпинел). Променливата комбинация на метали и структури осигурява желания цвят на пигмента.

Допълнително съдействие можете да получите от Eurocolour — секторна група на Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) и консорциума за неорганични пигменти.

Eurocolour публикува насоки за определяне на комплексните неорганични пигменти. Следвайте ги при определяне на комплексните неорганични пигменти.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)