Защо правилната идентификация е важна?

Бяло човече, облегнато на червен въпросителен знакТрябва да знаете какво е веществото, за да установите дали попада в обхвата на законодателство на ЕС, касаещо химикалите. В противен случай, за да продължите да го използвате и предлагате на пазара, може да се наложи да изпълните определени правни задължения.

Точната идентичност на веществото ще ви помогне да:

  • разберете дали е необходимо да го регистрирате в ECHA, или веществото е освободено от регистрация.
  • идентифицирате други регистранти и потенциални регистранти на същото вещество. REACH изисква дружествата да си сътрудничат с други производители или вносители на същото вещество с оглед изготвяне на съвместна регистрация.
  • Разработване на профил на идентичност на веществото (SIP) и съответния граничен състав, за да осигурите прозрачност на обхвата на съвместната регистрация
  • Обменяйте данни надлежно, за да предотвратите ненужни изпитвания върху животни и да намалите разходите.
  • Проверете дали веществото има хармонизирана класификация, дали употребата му е ограничена, или се изисква разрешаване.
  • Възползвайте се от информацията, събрана от други, относно въздействието на веществото, потенциалните употреби във веригата на доставка и по-безопасни алтернативи.

Използвайте веществото по безопасен начин в цялата
веригата на доставка!

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)