Как да промените идентификатора на вашето вещество

ECHA предоставя услуга за промяна на химичните идентификатори на вашето регистрирано вещество.

Можете да поискате от ECHA да промени основните идентификатори на вашата регистрация, например EC номера, ако веществото е било идентифицирано неправилно. След промяна на химичните идентификатори правата ви за производство и внос не се променят.

Можете да поискате промяна чрез уебформуляр. Ако промяната засяга и оказва влияние върху съвместна регистрация, водещият регистрант трябва да приложи към уебформуляра „План за съвместно подаване", съдържащ съгласието на всички съвместни регистранти относно промяната на идентификатора на веществото.

След като получи заявка за услугата, ECHA проверява дали тя може да бъде обработена. Ако Агенцията смята, че услугата може да бъде предоставена, издава документ за разходите за услугата за всеки регистрант в зависимост от очакваното работно натоварване.

ECHA няма да проверява, като част от тази услуга, съответствието на регистрационните досиета с изискванията за информация за идентичността на веществото съгласно REACH. На практика това означава, че ако вашите регистрации са избрани за проверка за съответствие след промяната на химичните идентификатори, може да се установи, че те са несъвместими по отношение на идентичността на веществото.

Минималните разходи са 300 евро за всеки регистрант, поискал корекция на идентификатора на веществото.  Скалата на разходите е определена в решение на Управителния съвет на ECHA. Крайният срок за плащане на фактурата е 30 дни. Ще бъдете информирани и ако заявката не може да бъде обработена.

След като ECHA получи плащането, тя ще актуализира информацията за идентификатора в REACH-IT. Водещият регистрант и съвместните регистранти ще бъдат информирани след изпълнението на задачата чрез REACH-IT и ще им бъде даден разумен краен срок, в който трябва да подадат актуализирана регистрация с правилните идентификатори.

 

Related news

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)