Oleochemicals

Химикалите, получени от преработка на масла, са произведени от растителни и животински масла и мазнини и/или нефтохимически суровини.

Основният процес за преобразуване на растителни и животински масла и мазнини в химикали, получени от преработката на масла, е хидролизата, разделянето на естествените триглицериди на суров глицерин и сурови смесени мастни киселини, под въздействието на вода, температура и налягане.

Мастните киселини са основните химикали, получени от преработката на животински и растителни масла и мазнини.

ОИСР публикува ръководство за характеризиране на химикалите, получени от преработката на масла, за целите на оценката. Следвайте насоките в това ръководство, когато извършвате идентифициране на химикали, получени от преработката на масла, за целите на REACH и CLP.

Допълнително съдействие можете да получите от Европейската група по химикали, получени от преработката на масла, и свързани продукти (APAG) – секторна група на Европейски съвет на химическата промишленост (CEFIC).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)