Какво не се счита за вещество?

Смеси

Смес означава смес или разтвор на две или повече вещества. Съгласно законодателството на ЕС в областта на химикалите, смесите не се считат за вещества.


Диаграма, която показва формирането на смес
Ако химичните съединения A и Б се съединят и не реагират, получава се не вещество, а смес.
 

Смеси могат да бъдат:

 • шампоани и сапуни,
 • други козметични продукти,
 • детергенти и
 • бои.

Ако произвеждате или внасяте смес в количество от един тон или повече на година, трябва да регистрирате всяко отделно вещество в нея.

Ако сте формулатор, който смесва отделни вещества, за да произвежда смес, не е необходимо да регистрирате всяко вещество съгласно REACH, освен ако не сте също производител или вносител на отделните вещества, съдържащи се в сместа.

Изделия

Възможно е да използвате вещества за производството на предмети със специална форма, повърхност или дизайн. Съгласно законодателството предмети, при които специалната форма, повърхност или дизайн определят функцията им в по-голяма степен, отколкото химичния състав, се наричат изделия.


Диаграма, която показва изработването на изделие

Химичните съединения А и Б се съединяват, за да произведат изделие.

Изделията могат да бъдат:

 • колела,
 • китари,
 • батерии,
 • тениски и
 • компактдискове.

Ако произвеждате или внасяте изделие, трябва да регистрирате всяко отделно вещество в него:

 • ако веществото е налично в изделието в количества над един тон на година; и
 • ако веществото е предназначено да бъде освободено при нормални условия на употреба, напр. тениска, съдържаща ароматизиращо вещество.

Ако веществото в изделието вече е регистрирано за същата употреба, не е необходимо да го регистрирате.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)