Petroleum products

Петролните продукти, като бензин, керосин (гориво за реактивни двигатели), дизелово гориво, парафинов восък и битум се получават от суровия петрол посредством съвкупност от процеси за рафиниране, включително дестилация, крекинг, изомеризация, реформинг, алкилиране и хидродесулфуризация.

Рафинериите обаче използват разнообразни съоръжения за обработка, които работят при различни условия. Химичният състав на веществата, от които се състои суровият петрол, също варира в широки граници, така че типът и количествата на различните въглеводороди, съдържащи се в изходящите потоци от едни и същи производствени процеси, може да се различават както в една рафинерия, така и между различните рафинерии.

Допълнително съдействие можете да получите от Европейската асоциация на петролните дружества за здраве и безопасност при рафинирането и разпространението (CONCAWE).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)