Какво се счита за вещество?

Веществото е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или в резултат на производствен процес.

В производствения процес обикновено е необходима химическа реакция, за да се образува дадено вещество.Диаграма, която показва образуването на съединение
 

Химикал (A) и химикал (Б) се съединяват и реагират, при което се образува вещество В. Съединението В е вещество, образувано от реакцията на А и Б.
 

Примери за вещества са:

  • метали
  • разтворители, напр. ацетон
  • оцветители и пигментни вещества
  • дизелови и други горива.

Задълженията за регистрация по REACH са приложими само за вещества.

 

Типове вещества

Има три основни типа вещества.

 

 

Еднокомпонентни вещества

Веществото е еднокомпонентно, когато една основна съставка представлява най-малко 80% от него.

Еднокомпонентното вещество се именува съобразно основната съставка. Не е необходимо в името да се посочват примесите.

В еднокомпонентното вещество една основна съставка е налична в концентрация най-малко 80%, а примесите съставляват по-малко от 20% от химичния състав на веществото.

 

 

Многокомпонентни вещества

Веществото е многокомпонентно, когато се състои от няколко основни съставки. Всяка една от тях трябва да е налична в концентрация между 10 и 80% във веществото.

Многокомпонентното вещество се именува като „реакционна маса на основните съставки", налични във веществото.

В многокомпонентното вещество всяка от няколкото основни съставки е налична в концентрация между 10 и 80%. Примесите представляват по-малко от 10%.

 

 

UVCB вещества

UVCB означава вещества с неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали. Ако боравите с UVCB вещество, вашето вещество има много различни съставки, някои от които могат да бъдат неизвестни. Съставът може да бъде променлив или трудно предсказуем.

Често UVCB веществата не са напълно идентифицирани и поради това трябва да предоставите описание на производствения процес и друг вид информация, напр. диапазон на кипене.

Обикновено наименованието на UVCB веществото е комбинация от изходните материали и процеса.

UVCB веществото има много различни съставки, някои от които могат да бъдат неизвестни. Съставът може да бъде променлив или трудно предсказуем.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)