Skip to Content
Skip to Content

Финализирайте заявлението

Ако имате добър продукт, покажете това чрез прозрачност и избягване на ненужни искания за поверителност в публичната версия на доклада. Трябва да предоставите обосновка за всяка информация, която искате да бъде поверителна. Ако в публичната версия на доклада сте заличили поверителна търговска информация, тя трябва да бъде маркирана в червено в поверителната версия.

След като финализирате документите, трябва да създадете набор от данни за вашето вещество във IUCLID, към който да прикрепите документите. Подробни указания можете да намерите в ръководството „Как да подготвим заявление за разрешаване“.

Финализирайте заявлението

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1