Попитай ECHA относно подаването на заявления за разрешаване

Вие сте малко или средно предприятие (МСП) и планирате да подадете заявление за разрешаване на употребата на вещество, пораждащо сериозно безпокойство? Имате ли неразрешени въпроси във връзка с процедурата? Защо не ги отправите към ECHA? 

Ние сме на ваше разположение на 25 февруари 2015 г. от 10:00 до 12:00 ч. централноевропейско време и предлагаме консултации на вашия език (ако във вашата страна се ползва повече от един официален език, предоставяме консултации поне на един от тях).

Запазете онлайн час за личен телефонен разговор и ни изпратете предварително въпроса, който желаете да обсъдите. Ние ще ви позвъним в уговорения час.

Как да запазите час за консултация по телефона:

  1. Можете да запазите час между 2 и 18 февруари 2015 г. на следния интернет адрес: http://echa.ajas.fi
  2. Регистрирайте потребителски акаунт, като кликнете върху бутона „Create log-in credentials" (Въвеждане на данни за вход).
  3. Изберете език от падащия списък в полето „Topic area" (Тематична област). Показва се списък с всички свободни часове за консултация на избрания от вас език.
  4. Изберете час, кликнете върху името на експерта и ще се отвори формуляр за заявка. Потребителските ви данни са предварително попълнени във формуляра. Въведете въпроса в полето „Comments/Questions" (Коментари/Въпроси), отбележете, че приемате условията съгласно правната информация, като поставите отметка в съответното поле, и кликнете върху бутона „Book time" (Запазване на час). Ще получите автоматично генерирано известие по електронната поща, че заявката ви е подадена и се очаква потвърждение от ECHA.
  5. Получавате потвърждение на заявката по електронната поща.

По технически причини инструментът за запазване на час за консултация е достъпен само на английски език. За ваше улеснение обаче по-долу ще намерите текста на правната бележка за отказ от отговорност на вашия национален език:

Следва да се има предвид, че полагаме всички усилия да ви дадем най-добрия съвет въз основа на предоставената от вас информация. Вие носите цялата отговорност за изпълнение на задълженията ви съгласно регламентите REACH и CLP. ECHA не носи отговорност за начина, по който ще използвате информацията, предоставена в рамките на тази сесия.

Личните данни, предоставени чрез инструмента за запазване на час за консултация, ще се използват само за организирането на сесията „Попитай ECHA". ECHA обработва всички лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 относно защитата на личните данни. Съгласно този регламент всички лица имат право на достъп и право на коригиране на предоставените лични данни. За да упражните това право, следва да подадете искане до информационното бюро на ECHA.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)