Услуга за партньорство за заявители

Дружества, консорциуми, промишлени сдружения и консултантски фирми се приканват да използват услугата за партньорство, предназначена да помогне на кандидатите да открият подходящ партньор за своите заявления за разрешаване. Дружества, които е възможно да боравят със заместители, също могат да използват тази услуга.

Можете да използвате услугата по два начина:

  1. можете да намерите информация и данни за контакт на потенциални кандидати, информация относно веществата, употребите, ролята във веригата на доставки и търсения тип сътрудничество;
  2. можете да предоставите информация за вашето дружество, така че другите да се свързват с вас. Цялата информация в този формуляр ще бъде оповестена публично.

Използването на тази услуга важи само за веществата, включени в списъка за разрешаване (Приложение XIV към REACH), и веществата, които са препоръчани за включване в списъка за разрешаване.

Изразете намерение

Fill in the webform 

Изтегляне на списъка с контакти

Прочетох и приемам Правната информацияи отказа от отговорност по-долу.

Contact list [XLSX]

Отказ от отговорност и условия

Потребителите на услугата приемат информацията във вида, в който е представена от ECHA. ECHA не гарантира автентичността и достоверността на предоставената информация. Нито проверява нейната актуалност. Имайте предвид, че включването в списъка не трябва да се тълкува като одобрение или гаранция за качество от страна на ECHA за всякаква информация или услуги, предлагани от потребителите на тази услуга. Потребителите, които използват информацията, се съгласяват, че ECHA не носи отговорност за щетите, които публикуването или използването на тази информация може да доведе за подателя на информацията, потребителя на услугата или трети страни. Публикуваната информация може да бъде отстранена от ECHA по нейна инициатива или по искане на подателя на информацията, изпратено на следния адрес на електронна поща: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.