Уведомете ECHA и поискайте информационна среща преди подаване на заявление

Уведомете ECHA и поискайте информационна среща преди подаване на заявление

Уведомете ECHA най-малко осем месеца предварително, че възнамерявате да подадете заявление за разрешаване. При изпращане на уведомлението трябва да посочите веществото и да предоставите общо описание на употребите, за които искате разрешаване.

 

Можете също да поискате информационна сесия преди подаване на заявлението („PSIS“) с ECHA, за да зададете въпроси, които са специфични за даден случай относно нормативните и процедурните аспекти, свързани със заявлението. Ако искането ви бъде прието, преди сесията трябва да предоставите на ECHA информация за контекста.

Искането за PSIS следва да бъде подадено най-малко два месеца преди исканата дата на срещата, а PSIS трябва да се проведе най-късно около шест месеца преди подаване на заявлението. 

За съвместни заявления може да се проведе само една PSIS, като тази сесия е за цялата група от заявители. 

Прочетете допълнителна информация и поискайте информационна сесия преди подаване на заявление

Уведомете ECHA и поискайте информационна среща преди подаване на заявление

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.