Skip to Content
Skip to Content

Разберете дали ви засяга разрешаването

За да разберете дали разрешаването се отнася за вашата компания, трябва да имате общ поглед над всички вещества и употреби в него.

Вещества, които са определени като пораждащи сериозно безпокойство, са включени в списъка за разрешаване (приложение XIV) и не могат да се използват или пускат на пазара след определена дата на забрана, освен ако употребата е била разрешена, или е освободена от разрешаване.

За да разберете дали това се отнася за вашата компания, трябва да проверите дали някое от веществата, които използвате или пускате на пазара, е включено в списъка за разрешаване. Ако вашите вещества са включени в списъка за разрешаване, трябва да проверите дали употребите ви не са освободени от разрешаване (примери за освободени видове употреба са междинни продукти, научно-изследователска дейност и др.).

Разберете дали ви засяга разрешаването

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1