Как се подава заявление за разрешаване?

1. Проучете дали ви засяга разрешаването
Проверете дали вашето вещество е в списъка за разрешаване и дали се прилагат изключения за вашите видове употреба.

2. Изгответе стратегия за подаване на заявление
Свържете се с участниците във вашата верига на доставка и разработете стратегия за това как е най-добре да продължите.

3. Започнете работа по заявлението
Разберете какво трябва да включите в заявлението си и започнете да подготвяте необходимите сведения.

4. Уведомете ECHA и поискайте телеконферентна информационна сесия (ТИС)
Уведомете ECHA предварително за намерението си да подадете заявление и поискайте телеконферентна информационна сесия (ТИС), за да зададе въпроси във връзка с процедурата за подаване на заявление.

5. Финализирайте заявлението
Финализирайте докладите и подгответе всичко, което ви е необходимо за подаването.

6. Подайте заявлението
Подайте заявлението в един от периодите за подаване.

7. Участвайте в процеса на изготвяне на становището
Следете разглеждането на заявлението, от консултацията до изготвянето на становищата от комисиите.

8. Изпълнете задълженията си след решение на Европейската комисия
Уверете се, че сте изпълнили всички задължения след решението на Комисията, например условия за прилагане или, ако сте потребител надолу по веригата, като уведомите ECHA, че използвате веществото.

9. Изпратете доклад за преразглеждане, ако се налага да използвате веществото
Ако трябва да продължите да използвате веществото след периода за преразглеждане, трябва да подадете доклад за преразглеждане най-малко 18 месеца преди края на периода за преразглеждане.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)