Как се подава заявление за разрешаване?

1. Проучете дали ви засяга разрешаването
Проверете дали вашето вещество е в списъка за разрешаване и дали се прилагат изключения за вашите видове употреба.

2. Изгответе стратегия за подаване на заявление
Свържете се с участниците във вашата верига на доставка и разработете стратегия за това как е най-добре да продължите.

3. Започнете работа по заявлението
Разберете какво трябва да включите в заявлението си и започнете да подготвяте необходимите сведения.

4. Уведомете ECHA и поискайте информационна сесия преди подаване на заявлението
Уведомете предварително ECHA за намерението си да подадете заявление и поискайте информационна сесия преди подаване на заявлението, за да зададе въпроси относно процеса на подаване.

5. Финализирайте заявлението
Финализирайте докладите и подгответе всичко, което ви е необходимо за подаването.

6. Подайте заявлението
Подайте заявлението в един от периодите за подаване.

7. Участвайте в процеса на изготвяне на становището
Следете разглеждането на заявлението, от общественото обсъждане до изготвяне на становищата от комисиите.

8. Изпълнете задълженията си след решение на Европейската комисия
Уверете се, че сте изпълнили всички задължения след решението на Комисията, например условия за прилагане или, ако сте потребител надолу по веригата, като уведомите ECHA, че използвате веществото.

9. Изпратете доклад за преразглеждане, ако се налага да използвате веществото
Ако трябва да продължите да използвате веществото след периода за преразглеждане, трябва да подадете доклад за преразглеждане най-малко 18 месеца преди края на периода за преразглеждане.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)