Skip to Content
Skip to Content

Участвайте в процеса на изготвяне на становището

Общественото обсъждане започва, когато ECHA публикува разширена информация за заявените за разрешаване употреби на своя уебсайт и приканва заинтересованите страни да предоставят информация за възможни алтернативни вещества или технологии за тези употреби.

Общественото обсъждане продължава осем седмици и имате възможност публично да отговорите на получените коментари.

Проектостановища на КОР и КСИА

Комитетът за оценка на риска (КОР) и Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) изготвят проектостановища в срок от 10 месеца след получаване на заявлението. Становищата на комитетите се основават на заявлението, както и на всяка информация относно възможните алтернативи, получена в рамките на общественото обсъждане, и всяка предоставена допълнителна информация.

Като част от този процес, може

  • да ви бъде поискана допълнителна информация за изясняване на въпроси, свързани с вашето заявление, или
  • да бъдете поканени да участвате в тристранен диалог с докладчици на КОР и КСИА, за да се обсъди информацията, получена по време на общественото обсъждане, или всякакви технически или научни въпроси във връзка с вашето заявление

Можете да представите коментари по проектостановището в срок от два месеца след получаването му. КОР и КСИА приемат окончателни становища, като вземат предвид евентуалните коментари по проектостановищата. Секретариатът изпраща становищата до Европейската комисия, до държавите членки и до вас. На уебсайта на ECHA се публикуват неповерителни версии на становищата.

Участвайте в процеса на изготвяне на становището

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2