Skip to Content
Skip to Content

Участвайте в процеса на изготвяне на становището

Консултацията започва, когато ECHA публикува разширена информация за заявените за разрешаване употреби на своя уебсайт и прикани заинтересованите страни да предоставят информация за възможни алтернативни вещества или технологии за тези употреби.

Консултацията продължава осем седмици, като имате възможност публично да отговорите на получените коментари.

Проектостановища на КОР и КСИА

Комитетът за оценка на риска (КОР) и Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) изготвят проектостановища в срок от 10 месеца след получаване на заявлението. Становищата на комитетите се основават на заявлението, както и на всяка информация относно възможните алтернативи, получена в рамките на консултацията, и всяка предоставена допълнителна информация.

Като част от този процес, може

  • да ви бъде поискана допълнителна информация за изясняване на въпроси, свързани с вашето заявление, или
  • да бъдете поканени да участвате в тристранен диалог с докладчици на КОР и КСИА, за да се обсъди информацията, получена по време на консултацията, или всякакви технически или научни въпроси във връзка с вашето заявление.

Можете да представите коментари по проектостановището в срок от два месеца след получаването му. КОР и КСИА приемат окончателни становища, като вземат предвид евентуалните коментари по проектостановищата. Секретариатът изпраща становищата до Европейската комисия, до държавите членки и до вас. На уебсайта на ECHA се публикуват неповерителни версии на становищата.

Участвайте в процеса на изготвяне на становището

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1