Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Dokončite žiadosť

Ak máte závažný dôvod, preukážte ho tak, že budete postupovať transparentne a vyhnete sa zbytočným žiadostiam o zachovanie dôverného charakteru informácií vo verejných verziách správ. Všetky informácie, v prípade ktorých požadujete zachovanie dôverného charakteru, musíte odôvodniť. Ak ste vymazali dôverné obchodné informácie vo verejnej verzii správy, mali by ste ich označiť červenou farbou vo verzii, ktorá má dôverný charakter.

Po dokončení dokumentov by ste mali vytvoriť súbor údajov o látke v IUCLID a priložiť ich k nemu. Podrobné pokyny sa nachádzajú v príručke s názvom Ako pripraviť žiadosť o autorizáciu.

Dokončite žiadosť

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2