Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie pred podaním žiadosti

Informujte agentúru ECHA najneskôr osem mesiacov predtým, ako máte v úmysle podať žiadosť o autorizáciu. Pri posielaní oznámenia by ste mali uviesť príslušnú látku a poskytnúť všeobecný opis použití, pre ktoré budete žiadať o autorizáciu.

 

Môžete takisto požiadať agentúru ECHA o informačné stretnutie pred podaním žiadosti, aby ste zistili odpovede na otázky týkajúce sa regulačných a procesných aspektov súvisiacich s vašou žiadosťou. Ak sa vašej žiadosti vyhovie, budete požiadaný, aby ste agentúre ECHA pred stretnutím poskytli určité základné informácie.

Žiadosť o informačné stretnutie pred podaním žiadosti by sa mala predložiť minimálne dva mesiace pred požadovaným stretnutím, pričom stretnutie by sa malo konať najneskôr šesť mesiacov pred podaním žiadosti. 

V prípade spoločných žiadostí bude k dispozícii len jedno informačné stretnutie pred podaním žiadosti, a toto stretnutie je určené pre celú skupinu žiadateľov. 

Ďalšie informácie a žiadosť o informačné stretnutie pred podaním žiadosti

Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie pred podaním žiadosti

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2