Služby partnerov pre žiadateľov

Budeme radi, ak spoločnosti, konzorciá, priemyselné združenia a konzultačné spoločnosti využijú služby partnerov, ktorí žiadateľom umožňujú vyhľadať vhodného partnera pre ich žiadosti o autorizáciu. Túto službu môžu využiť aj spoločnosti, ktoré disponujú potenciálnymi náhradnými látkami.

Službu môžete využívať dvoma spôsobmi:

  1. môžete si vyhľadať identitu a kontaktné údaje potenciálnych žiadateľov , informácie o látkach, použitiach, úlohe v dodávateľskom reťazci a druhu spolupráce, ktorú hľadáte,
  2. môžete pridať informácie o vás, aby ostatní mohli s vami nadviazať kontakt. Všetky informácie poskytnuté v tomto formulári budú uverejnené.

Využívanie tejto služby je obmedzené na látky uvedené v autorizačnom zozname (príloha XIV k nariadeniu REACH) a na látky, ktoré sú odporúčané na zaradenie do uvedeného zoznamu.

Prejavte svoj záujem

Fill in the webform 

Zoznam kontaktných údajov na stiahnutie

Oboznámil/-a som sa s právnym upozornením a vyhlásením o vylúčení zodpovednosť uvedenými ďalej a súhlasím s nimi.

Contact list [XLSX]

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a podmienky používania

Osoby používajúce túto službu súhlasia, že agentúra ECHA poskytuje tieto informácie bez akýchkoľvek záruk. Agentúra ECHA nezaručuje pravosť ani správnosť týchto poskytovaných informácií. Agentúra nekontroluje ani to, či sú ponúkané informácie aktuálne. Upozorňujeme, že zaradenie do zoznamu sa nemá považovať za schválenie obsahu ani za záruku kvality v mene agentúry ECHA za akékoľvek informácie alebo služby poskytované používateľmi tejto služby. Používatelia, ktorí využívajú uvedené informácie, vyjadrujú súhlas s tým, že agentúra ECHA nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo používania informácií poskytovateľom týchto informácií, osobám využívajúcim túto službu alebo iným tretím stranám. Agentúra ECHA môže uverejnené informácie odstrániť z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť poskytovateľa týchto informácií poslanú na túto adresu: data-protection-officer (at) echa.europa.eu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)