Ako požiadať o autorizáciu

1. Zistite, či sa na vás vzťahuje autorizácia
Skontrolujte, či je vaša látka zahrnutá do autorizačného zoznamu, a či sa na vaše použitia vzťahujú nejaké výnimky.

2. Pripravte postup predloženia žiadosti
Komunikujte so svojím dodávateľským reťazcom a pripravte najlepší postup.

3. Začnite s prípravou žiadosti
Zistite, čo je potrebné zahrnúť do žiadosti a začnite s prípravou potrebných správ.

4. Informujte agentúru ECHA a požiadajte o informačné stretnutie prostredníctvom telekonferencie
Vopred oznámte agentúre ECHA svoj zámer predložiť žiadosť a požiadajte o informačné stretnutie prostredníctvom telekonferencie, aby ste mohli klásť otázky týkajúce sa postupu predkladania žiadosti.

5. Dokončite žiadosť
Dokončite správy a pripravte si všetko, čo potrebujete na predloženie žiadosti.

6. Podajte žiadosť
Podajte žiadosť v jednom z časových rámcov na podávanie žiadostí.

7. Zapojte sa do prípravy stanoviska
Sledujte spracovanie svojej žiadosti od konzultácie k príprave stanovísk výborov.

8. Splňte si svoje povinnosti po vydaní rozhodnutia Európskej komisie
Po vydaní rozhodnutia Komisie zabezpečte splnenie všetkých povinností, ako sú podmienky vykonávania alebo, ak ste následný užívateľ, informovanie agentúry ECHA o vašom používaní látky.

9. Predložte správu o preskúmaní, ak stále potrebujete látku používať
Ak potrebujete používať látku aj po období preskúmania, musíte predložiť správu o preskúmaní minimálne 18 mesiacov pred koncom obdobia preskúmania.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)