Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Zistite, či sa na vás vzťahuje autorizácia

Aby ste zistili, či sa na váš podnik vzťahuje autorizácia, musíte mať prehľad o všetkých svojich látkach a použitiach.

Látky identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) sú zahrnuté do autorizačného zoznamu (príloha XIV) a nemožno ich používať alebo uvádzať na trh po konkrétnom dátume zákazu bez udelenej autorizácie na použitie alebo výnimky z autorizácie.

Aby ste zistili, či sa na váš podnik vzťahuje autorizácia, mali by ste skontrolovať, či niektoré z látok, ktoré používate alebo uvádzate na trh, sú zahrnuté do autorizačného zoznamu. Ak sú vaše látky zahrnuté do autorizačného zoznamu, mali by ste skontrolovať, čí sa na vaše použitia nevzťahuje výnimka z autorizácie (príklady použití, na ktoré sa vzťahuje výnimka z autorizácie, sú medziprodukty a vedecký VaV). 

Zistite, či sa na vás vzťahuje autorizácia

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2