Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Pripravte postup podania žiadosti

Ak niektorá z vašich látok podlieha autorizácii, ďalším krokom je pripraviť stratégiu ďalšieho postupu.

Mali by ste

  • preskúmať, či existujú bezpečnejšie alternatívy a posúdiť, či môžu príslušnú látku nahradiť a
  • takisto preskúmať význam látky pre vašu podnikateľskú činnosť a váš dodávateľský reťazec.

Ak sa rozhodnete, že musíte príslušnú látku aj naďalej používať alebo ju uviesť na trh po dátume zákazu, vy alebo iná spoločnosť vo vašom dodávateľskom reťazci bude musieť požiadať o autorizáciu do posledného možného termínu podania žiadosti uvedeného v autorizačnom zozname.

Pokrytie dodávateľského reťazca

Žiadosť o autorizáciu môžu podať výrobcovia, dovozcovia alebo následní užívatelia, ale existujú rozdiely v pokrytí dodávateľského reťazca v závislosti od toho, kto žiadosť podáva. Udelená autorizácia v prípade konkrétneho použitia pokrýva celý dodávateľský reťazec žiadateľa v smere reťazca. Takisto pokrýva aj priameho dodávateľa žiadateľa (ale len o jeden článok vyššie v dodávateľskom reťazci), pokiaľ tento dodávateľ sám príslušnú látku nepoužíva.

Komunikácia v dodávateľskom reťazci je dôležitá na zistenie toho, čo plánujú ostatní robiť a prípadne na zostavenie spoločného plánu. Na nájdenie potenciálnych partnerov (ako sú spoločnosti, konzorciá, odvetvové združenia a konzultačné spoločnosti) alebo pridanie informácií o vás, aby vás druhí mohli nájsť, je možné využiť aj Služby partnerov.

Samostatná alebo spoločná žiadosť?

Žiadosť o autorizáciu môže predložiť jeden žiadateľ alebo skupina žiadateľov (vtedy ide o spoločnú žiadosť). Z dôvodu možnej zložitosti a technických záležitostí spojených so spoločnými žiadosťami agentúra ECHA odporúča, aby ste vytvorili a predložili spoločnú žiadosť, keď:

  1. všetci spolužiadatelia v rámci skupiny žiadajú o autorizáciu pre všetky použitia zahrnuté v žiadosti o autorizáciu a
  2. našli prijateľný spôsob na výmenu všetkých informácií poskytnutých v žiadosti.

V komplikovaných prípadoch môže byť výhodnejšie, aby každý spolužiadateľ predložil svoju žiadosť osobitne.

Pripravte postup podania žiadosti

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2