Opýtajte sa agentúry ECHA na záležitosti týkajúce sa žiadostí o autorizáciu

Ste malý alebo stredný podnik (SMP) a plánujete požiadať o autorizáciu na používanie látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy? Máte ešte otázky týkajúce sa postupu? Prečo sa nespýtať agentúry ECHA? 

Budeme Vám k dispozícii 25. februára 2015 od 10.00 do 12.00 hod. stredoeurópskeho časua poskytneme Vám podporu vo Vašom jazyku (ak je vo Vašej krajine viac ako jeden úradný jazyk, ponúkneme Vám aspoň jeden z nich).

Vyhraďte si osobný čas na telefonickú diskusiu on-line a vopred nás informujte o svojich otázkach. Následne Vám zavoláme v dohodnutom čase.

Ako si rezervovať časové okno pre svoj telefonický rozhovor:

  1. Rezervácie je možné urobiť od 2. do 18. februára 2015 na stránke http://echa.ajas.fi
  2. Vytvorte si používateľský účet: Kliknite na „Create log-in credentials" (Vytvoriť prihlasovacie údaje).
  3. Vyberte si svoj jazyk z rozbaľovacieho zoznamu v „Topic area" (Tematickej oblasti). Zobrazia sa všetky časové okná, ktoré sú k dispozícii pre Váš jazyk.
  4. Zvoľte si čas a kliknite na meno experta. Otvorí sa formulár žiadosti. Budú v ňom vopred vyplnené Vaše používateľské informácie. Svoju otázku uveďte v poli „Comments/Questions" (Pripomienky/Otázky), akceptujte právne upozornenie (začiarkavacie políčko) a kliknite na „Book time" (Rezervovať čas). Bude Vám doručené automatické e-mailové oznámenie o tom, že Vaša žiadosť bola podaná a čaká na potvrdenie agentúrou ECHA.
  5. Následne Vám bude e-mailom doručené potvrdenie.

Z technických príčin je rezervačný nástroj k dispozícii len v anglickom jazyku. Pre Vaše pohodlie však ďalej uvádzame znenie právneho upozornenia vo Vašom štátnom jazyku:

Upozorňujeme Vás, že Vám poskytneme najlepšie poradenstvo, ktorého sme schopní, na základe informácií, ktoré nám poskytnete. Vy sami ostávate naďalej zodpovední za plnenie svojich povinností vyplývajúcich z REACH a CLP. Agentúra ECHA nenesie zodpovednosť za to, ako využijete informácie získané v rámci tejto akcie.

Osobné informácie poskytnuté prostredníctvom rezervačného nástroja budú použité len na organizovanie schôdzky „Opýtajte sa agentúry ECHA". Agentúra ECHA spracúva všetky osobné údaje v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane osobných údajov. Podľa tohto nariadenia má každý nárok na prístup k predloženým osobným údajom alebo na ich opravu. V záujme uplatnenia tohto práva predložte žiadosť informačnému oddeleniu agentúry ECHA

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)