REACH-IT

REACH-IT hija s-sistema ċentrali tal-IT ta' sostenn għall-Industrija, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Kimika biex ikunu jistgħu jippreżentaw, jipproċessaw u jiġġestixxu data u dossiers b'mod sigur. Dawn it-tliet partijiet għandhom aċċess għal funzjonijiet speċifiċi ta' REACH-IT li jistgħu jużaw biex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti tagħhom taħt ir-regolamenti REACH u CLP. REACH-IT jipprovdi wkoll kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn dawn it-tliet partijiet biex jgħinhom jikkoordinaw l-ipproċessar u l-valutazzjoni ta' data u dossiers.

 

Proċess ta’ reġistrazzjoni

Din hija ħarsa ġenerali lejn il-proċess tar-reġistrazzjoni tas-sustanza tiegħek mal-ECHA. Qed tingħata deskrizzjoni li tibda b’domanda li hija l-ewwel pass li jeħtieġ tieħu biex tirreġistra sustanza. Tingħata wkoll informazzjoni dwar il-proċess ta’ preżentazzjonijiet konġunti meta sustanza tiġi mmanifatturata jew importata minn aktar minn kumpanija waħda. Tista’ ssib ukoll deskrizzjoni dwar kif għandek tipprepara d-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek f’IUCLID u kif għandek tippreżenta dan id-dossier bl-użu ta’ REACH-IT. Ser issib ukoll informazzjoni dwar kif titlob numru ta’ reġistrazzjoni għal sustanza nnotifikata (magħrufa wkoll bħala NONS) bl-użu ta’ REACH-IT.


Kif tipprepara u tippreżenta domanda

Introduzzjoni dwar meta għandek tippreżenta domanda. Huwa spjegat kif għandek tħejji dossier ta’ domanda billi tuża IUCLID u kif għandek tippreżenta dan id-dossier lill-ECHA permezz ta’ REACH-IT. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara u tippreżenta dossier ta’ domanda).


Kif tipprepara u tippreżenta preżentazzjoni konġunta

Spjegazzjoni qasira ta’ meta tkun meħtieġa preżentazzjoni konġunta u deskrizzjoni ta’ kif tippreżenta preżentazzjonijiet konġunti.


Kif tirreġistra s-sustanza tiegħek

Deskrizzjoni qasira ta’ kif tipprepara u tippreżenta d-dossier ta’ reġistrazzjoni tiegħek lill-ECHA permezz ta’ REACH-IT. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara r-reġistrazzjoni u d-dossiers PPORD).


Kif titlob numru ta’ reġistrazzjoni għal NONS

Kif titlob numru ta’ reġistrazzjoni għal sustanzi nnotifikati (magħrufa wkoll bħala NONS) permezz ta’ REACH-IT u liema dettalji l-ECHA titlob biex tagħtik numru ta’ reġistrazzjoni. Ser issib link għal-lista ta’ kuntatti tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru xieraq u tal-awtoritajiet nazzjonali deżinjati.

 

Kif tapplika għal awtorizzazzjoni

Gwida qasira pass pass dwar kif tippreżenta applikazzjoni konġunta jew singola għal awtorizzazzjoni Tiġi ggwidat biex twettaq sign-up f'REACH-IT, biex toħloq id-dossier IUCLID tiegħek, u biex tippreżentah permezz ta' REACH-IT. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara applikazzjoni għal awtorizzazzjoni).

 

 

Kif tipprepara u tippreżenta dossier PPORD

Spjegazzjoni qasira dwar kif tipprepara u tippreżenta notifika PPORD lill-ECHA kif ukoll dwar kif tista' titlob estensjoni PPORD. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara reġistrazzjoni u dossiers PPORD).

 

 

Kif tinnotifika sustanzi kimiċi f'oġġetti

Gwida qasira dwar kif tippreżenta notifiki lill-ECHA f'każ li oġġett immanifatturat jew importat ikun fih sustanzi kimiċi fil-Lista tal-Kandidati. Minflok li tuża REACH-IT tista' tinnotifika permezz tal-formola web, u hija pprovduta link diretta flimkien ma' tutorjal online. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara sustanza f'notifika ta' oġġetti).

 

 

Preżentazzjoni ta' notifiki ta' utent downstream ta' użi awtorizzati

Gwida fil-qosor dwar kif tippreżenta notifika ta' utent downstream għal sustanzi fuq il-Lista' ta' Awtorizzazzjoni li ngħatat awtorizzazzjoni għalihom fil-katina tal-provvista. Il-link biex tippreżenta l-formola web hi disponibbli minn din il-paġna web.

 

Preżentazzjoni ta' rapporti ta' utent downstream għal użijiet mhux appoġġjati

Gwida gradwali fil-qosor għal preżentazzjoni ta' rapport ta' utent downstream għal użijiet li mhumiex appoġġjati mix-xenarji ta' esponiment tal-fornitur, permezz tal-formola web online jew ta' REACH-IT. Il-formola web hija disponibbli minn din il-paġna web flimkien ma' tutorjal online. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara rapport ta' utent downstream).

 

Preżentazzjoni ta' rapporti ta' utent downstream għal differenzi fil-klassifikazzjonijiet

Gwida gradwali fil-qosor għal preżentazzjoni ta' rapport ta' utent downstream jekk klassifikazzjoni ta' utent downstream ta' sustanza tkun differenti minn dik tal-fornituri tiegħu, permezz ta' REACH-IT. (Ara wkoll il-Manwal dwar il-Preżentazzjoni tad-Data 21: Kif tipprepara u tippreżenta rapport ta' utent downstream bl-użu ta' IUCLID 5).

 

Sottomissjoni u aġġornament ta' notifika C&L

Gwida qasira pass pass fuq kif tipprepara notifika C&L permezz tad-dossier online tal-IUCLID jew REACH-IT.  (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara notifika ta' klassifikazzjoni u tikkettar).

 

Kif titlob isem kimiku alternattiv f'taħlitiet

Spjegazzjoni qasira dwar kif tista' tipprepara talba għal isem kimiku alternattiv f'taħlitiet u x'jiġri wara li tagħmel it-talba. Teżisti link diretta għall-formola web biex tippreżenta t-talba tiegħek. (Ara wkoll il-Manwal: Kif tipprepara talba għall-użu ta' isem kimiku alternattiv għal sustanza f'taħlita).

 

 

Kif tipprepara u tippreżenta faxxiklu CLH

Gwida gradwali fil-qosor dwar kif tipprepara u tippreżenta faxxiklu (CLH) bi klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati. Hemm link diretta għall-formola web għall-preżentazzjoni tal-faxxiklu CLH, kif ukoll link għall-format tar-rapport CLH u għal dokumenti ta' gwida rilevanti.