REACH-IT

REACH-IT hija s-sistema ċentrali tal-IT ta' sostenn għall-Industrija, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Kimika biex ikunu jistgħu jippreżentaw, jipproċessaw u jiġġestixxu data u dossiers b'mod sigur. Dawn it-tliet partijiet għandhom aċċess għal funzjonijiet speċifiċi ta' REACH-IT li jistgħu jużaw biex ikunu ssodisfati r-rekwiżiti tagħhom taħt ir-regolamenti REACH u CLP. REACH-IT jipprovdi wkoll kanal ta' komunikazzjoni sigur bejn dawn it-tliet partijiet biex jgħinhom jikkoordinaw l-ipproċessar u l-valutazzjoni ta' data u dossiers.