Manwali ePIC

L-għan tal-manwali tal-ePIC huwa li jgħin lill-utenti tal-industrija u tal-awtorità jinnavigaw is-sistema tal-IT u jgħinhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont ir-Regolament PIC (ir-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi).

Il-Manwal għall-Utenti tal-ePIC għall-Industrija jagħti għajnuna ddettaljata u illustrattiva għall-utenti tal-industrija dwar kif għandhom jissottomettu notifiki ta’ esportazzjoni, talbiet speċjali RIN u kompiti relatati.

Il-manwali tal-ePIC għall-awtoritajiet nazzjonali nominati u għall-Kummissjoni Ewropea jgħinu lill-utenti tal-awtorità jitgħallmu kif jivverifikaw in-notifiki ta’ esportazzjoni u sottomissjonijiet PIC oħra magħmula mill-industrija.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)