Il-proċess tar-reġistrazzjoni

Manifatturi u importaturi ta' sustanzi kimiċi f'tunnellata metrika waħda jew aktar kull sena għandhom jiġbru informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta' dawk is-sustanzi kimiċi u jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-ECHA permezz ta' dossier tar-reġistrazzjoni. Hemm żewġ mezzi inizjali għar-reġistrazzjoni ta' sustanza kimika mal-ECHA., permezz ta' 1) domanda jew 2) prereġistrazzjoni tard. Jeħtieġ li tagħżel liema mezz huwa adattat għalik. Tista' tiddetermina dan bl-użu tal-informazzjoni hawn taħt u l-manwali rilevanti, il-Mistoqsijiet u Tweġibiet u l-gwida li ssib fuq din il-paġna. Wara deċiżjoni dwar liema mezz għandek tagħżel, inti mbagħad tkun meħtieġ tipprepara u tippreżenta reġistrazzjoni lill-ECHA, jew b'mod konġunt jew b'mod individwali. Ir-reġistrazzjoni għandha tkun fi ħdan preżentazzjoni konġunta meta l-istess sustanza kimika tkun manifatturata jew imqiegħdha fis-suq minn aktar minn kumpanija waħda. Aktar informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tas-sustanza kimika tiegħek, b'mod individwali jew b'mod konġunt, tinsta fuq din il-paġna. Għal ħarsa ġeneerali dwar x'jiġri wara l-preżentazzjoni tad-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok mur f' Wara r-reġistrazzjoni fejn jiġi spjegat x'jiġri mill-informazzjoni li tinsab fid-dossiers tiegħek wara r-reġistrazzjoni u r-rwol tiegħek fil-komunikazzjoni ta' din l-informazzjoni tul il-katina tal-provvista.

F'każ li għandek numru ta' notifika rikonoxxut taħt id-Direttiva 67/548/KEE (magħruf ukoll bħala NONS), tista' ssib informazzjoni hawn taħt dwar kif tikklejmja n-numru ta' reġistrazzjoni tiegħek REACH mingħajr ma tippreżenta dossier tar-reġistrazzjoni lill-ECHA.

 

 

 

Kif tagħmel prereġistrazzjoni tas-sustanza tiegħek

Biex tibbenefika minn skadenza tar-reġistrazzjoni estiża, tista' tippreżenta prereġistrazzjoni tard lill-ECHA. Tista' tippreżenta prereġistrazzjoni tard għal sustanza kimika ta' introduzzjoni gradwali fi żmien sitt xhur wara l-manifattura jew it-tqegħid fis-suq tas-sustanza kimika li teċċedi l-limitu ta' tunnellata metrika waħda fis-sena u sa mhux aktar tard minn tnax-il xahar qabel l-iskadenza rilevanti tar-reġistrazzjoni li jmiss (l-iskadenza li jmiss hija l-31ta' Mejju 2018) Prereġistrazzjoni tard MA TAPPLIKAX għal kumpaniji li naqsu li jissodisfaw l-iskadenza ta' prereġistrazzjoni għal sustanzi ta' introduzzjoni gradwali bejn l-1 ta' Ġunju 2008 u l-1 ta' Diċembru 2008.

Prereġistrazzjonijiet tardivi jiġu sottomessi online permezz ta' REACH-IT. Meta tippreżenta prereġistrazzjoni tard, jekk inti użajt l-istess isem tas-sustanza kimika jew l-istess identifikatur(i) kimiku(ċi) numeriku(ċi), bħan-numri EINECS jew CAS, REACH-IT iqiegħdek awtomatikament fl-istess pre-SIEF (pre-Forum ta' Skambju ta' Informazzjoni dwar Sustanzi Kimiċi) biex jippermettilek tidentifika kumpaniji oħra li jkollhom potenzjalment l-istess sustanza kimika. Inti mbagħad tiddeċiedi, abbażi ta' konsiderazzjoni dettaljata tal-identità tas-sustanza kimika, jekk is-sustanza kimika hijiex infatti l-istess u tipproċedi biex tifforma SIEF.

 

 

Kif tipprepara u tippreżenta domanda

Qabel ma tirreġistra, inti fid-dmir li tipprepara u tippreżenta domanda lill-ECHA 1) għas-sustanzi kimiċi kollha mhux ta' introduzzjoni gradwali u 2) għas-sustanzi kimiċi ta' introduzzjoni gradwali li ma kinux prereġistrati. Il-proċess ta' domanda iseħħ qabel il-manifattura jew it-tqegħid fis-suq.

Għandek tinforma wkoll lill-ECHA bl-informazzjoni addizzjonali li tkun teħtieġ biex taġġorna r- reġistrazzjoni tiegħek minħabba żieda fil-limiti ta' tunnellaġġ.

Wara li domanda tiġi vvalutata, l-ECHA tiffaċilita l-kuntatt bejnek u bejn ir-reġistranti preċedenti u/jew potenzjali sabiex ikunu possibbli l-kondiviżjoni tad-data u l-preżentazzjoni konġunta.

Kif tipprepara dossier ta' domanda b'IUCLID 

 1. Oħloq id-dossier bil-verżjoni l-iktar reċenti ta' IUCLID.
 2. Uża l-plug-in tal-Assistent tal-Validazzjoni IUCLID  biex tinduna b'xi informazzjoni nieqsa u tikkontrolla minn qabel ċerti ‘Regoli tan-Negozju'.
 3. Ippreżenta d-dossier ta' domanda tiegħek permezz ta' REACH-IT.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ara  il-Manwal: Kif tipprepara dossier ta' investigazzjoni.

 

Kif tirreġistra s-sustanza kimika tiegħek

Ir-reġistranti potenzjali tas-sustanzi (f'tunnellata waħda jew iktar fis-sena) huma meħtieġa jħejju u jippreżentaw dossier ta' reġistrazzjoni lill-ECHA. Jekk jogħġbok kun af li għandek bżonn iżżomm id-dossiers ta' reġistrazzjoni tiegħek aġġornati kull meta jkun hemm informazzjoni rilevanti għad-dispożizzjoni tal-kumpanija tiegħek.

Dossier jista' jitħejja billi tintuża l-aħħar verżjoni ta' IUCLID u dan jiġi ppreżentat b'REACH-IT.Madankollu, jekk inti membru ta' preżentazzjoni konġunta (mhux ir-reġistrant prinċipali), tista' tħejji r-reġistrazzjoni tiegħek online direttament f'REACH-IT.

Kif tipprepara u tippreżenta dossier

 1. Aqra l-Manwal: Kif tipprepara dossiers ta' reġistrazzjoni u PPORD.
 2. Daħħal l-informazzjoni meħtieġa f'IUCLID biex tikkompleta s-sett ta' dejta tas-sustanza tiegħek.
 3. Tista' tuża l-għodda Chesar biex twettaq il-valutazzjoni tiegħek dwar is-sigurtà kimika u tiġġenera r-rapport tiegħek dwar is-sigurtà kimika (CSR), jekk rilevanti.
 4. Meta s-sett tad-dejta tas-sustanza tiegħek ikun komplet, oħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni finali billi ssegwi l-wizard għall-Ħolqien tad-Dossier f'IUCLID.
 5. Uża l-plug-in tal-Assistent tal-Validazzjoni IUCLID biex tinduna b'xi informazzjoni nieqsa u tikkontrolla minn qabel ċerti ‘Regoli Kummerċjali'.
 6. Uża l-plug-in ta' disseminazzjoni IUCLID biex tara liema informazzjoni mid-dossier tiegħek ser tkun ippubblikata mill-ECHA.
 7. Applika l-plug-in IUCLID għall-kalkolu tal-ħlas biex tagħmel stima tal-ħlas assoċjat mar-reġistrazzjoni tiegħek.
 8. Esporta d-dossier minn IUCLID u ppreżentah permezz ta' REACH-IT.

 

Kif tipprepara u tippreżenta preżentazzjoni konġunta

Preżentazzjoni konġunta tkun tikkonsisti f'żewġ reġistranti potenzjali jew aktar li jimmanifatturaw jew iqiegħdu l-istess sustanza kimika fis-suq. Biex jippreparaw għal preżentazzjoni konġunta, reġistranti potenzjali għandhom id-dmir li jiffurmaw Forum għall-Iskambju ta' Informazzjoni dwar Sustanzi Kimiċi (SIEF) biex jikkondividu data dwar il-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza kimika li jkollhom il-ħsieb li jippreżentaw b'mod konġunt lill-ECHA u jaqblu jekk possibbli, dwar il-klassifikazzjoni u l-ittikkettar tas-sustanza kimika.

Jiddependi mir-reġistranti potenzjali li jiddeċiedu dwar ir-reġistrant prinċipali, li jkun ser jippreżenta r-reġistrazzjoni tagħhom sew qabel l-iskadenza tar-reġistrazzjoni. Membri tal-istess preżentazzjoni konġunta jippreżentaw ukoll reġistrazzjonijiet, iżda biss wara li d-dossier tar-reġistrant prinċipali jkun għadda mill-istadju tal-verifika tar-regoli tan-negozju f'REACH-IT fil-proċess tal-preżentazzjoni.

Meta l-ECHA tkun ipproċessat b'mod komplet id-dossier tar-reġistrant prinċipali u tkun ikkonfermat it-tariffa tar-reġistrazzjoni rilevanti, ir-reġistrant prinċipali jirċievi numru tar-reġistrazzjoni. Reġistranti membri jirċievu separatament in-numri tar-reġistrazzjoni tagħhom meta d-dossiers membri jkunu kkunsidrati kompleti mill-ECHA.

 

 

Kif titlob numru tar-reġistrazzjoni għal NONS

Wieħed jista' jikklejmja numru tar-reġistrazzjoni REACH għal sustanza kimika b'numru ta' notifika rikonoxxut taħt id-Direttiva 67/548/KEE (magħruf ukoll bħala NONS).

Biex tikseb dan in-numru tar-reġistrazzjoni, għandek l-ewwel twettaq sign-up f'REACH-IT bl-użu tal-kont REACH-IT xieraq, jiġifieri, manifattur domestiku, importatur jew rappreżentant uniku (magħruf bħala rappreżentant uniku taħt id-Direttiva 67/548/KEE). L-ECHA imbagħad tattribwixxi numri tar-reġistrazzjoni għan-notifiki kollha u tqassamhom permezz ta' REACH-IT, fuq it-talba ta' sid in-notifika.

Kif titlob numru tar-reġistrazzjoni għal sustanza kimika notifikata.

Id-dettalji li ġejjin fil-modulu REACH-IT jintalbu minn għandek:

 • In-numri ta' notifika u ELINCS tas-sustanza kimika notifikata.
 • L-isem tan-notifikatur, il-belt u l-pajjiż eżattament kif speċifikati fin-notifika [taqsima 0.2.10 tal-fajl Format fil-Qosor ta' Skambju ta' Notifika (SNIF) ]
 • Jekk rilevanti: ittri jew kuntratti individwali mill-manifattur mhux tal-UE li inti tirrappreżenta, li jiddikjaraw li inti ġejt maħtur biex tkun ir-rappreżentant uniku tagħhom taħt REACH għas-sustanza kimika notifikata. L-ittri għandhom ikunu f'format pdf u miktubin f'waħda mil-lingwi tal-UE.
 • Jekk rilevanti: ittra jew kuntratt mir-rappreżentant uniku preċedenti taħt id-Direttiva 67/548/KEE, li tiddikjara li mhumiex ser jaġixxu aktar bħala rappreżentant uniku u li jaqblu li jittrasferixxu d-dmirijiet tagħhom lilek bħala r-rappreżentant uniku maħtur ġdid taħt REACH għas-sustanza kimika notifikata. L-ittri għandhom ikunu f'format pdf u miktubin f'waħda mil-lingwi tal-UE.

Jekk jogħġbok innota li: Sakemm id-dettalji tiegħek speċifikati f'REACH-IT ikunu jaqblu ma' dawk tan-notifika, REACH-IT jipprovdi awtomatikament in-numru tar-reġistrazzjoni. Jekk id-dettalji ma jaqblux, REACH-IT ma jagħti ebda numru tar-reġistrazzjoni u n-notifikatur ikollu jiikkuntattja lill-awtorità kompetenti rilevanti tal-Istat Membru Kompetenti biex jikkjarifika s-sitwazzjoni.

 

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)