Skip to Content
Skip to Content

Sostituzzjoni b’sustanzi kimiċi aktar sikuri

Sostituzzjoni b’sustanzi kimiċi aktar sikuri

Il-kumpaniji fl-UE qed jissostitwixxu dejjem aktar il-kimiċi perikolużi u l-proċessi ta’ manifattura ma’ kimiċi aktar sikuri u ma’ teknoloġiji aktar ekoloġiċi. Din tista’ ġġib benefiċċji sostanzjali għall-kumpaniji, l-ambjent u s-saħħa tal-ħaddiema u l-konsumaturi. Din jista’ jkollha wkoll impatt pożittiv sinifikanti fuq l-implimentazzjoni ta’ ekonomija ċirkolari.

 

Sessjonijiet ta’ ħidma
dwar il-katina tal-provvista
Sessjonijiet ta’ ħidma dwar il-katina tal-provvista huma maħsuba biex javvanzaw ir-riċerka, l-evalwazzjoni u l-adozzjoni ta’ sustanzi kimiċi aktar sikuri.
Netwerks
In-netwerks kollaborattivi għandhom rwol importanti fil-koordinazzjoni u fl-avvanz tal-innovazzjoni u s-sostituzzjoni infurmata.
Finanzjament u
appoġġ tekniku
L-iffaċilitar tal-aċċess għal appoġġ tekniku u finanzjament addizzjonali huwa kruċjali biex tingħata spinta lis-sostituzzjoni lil hinn minn sustanzi kimiċi perikolużi.

 

Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà

L-informazzjoni nġabret b'kooperazzjoni mal-partijiet interessati tal-ECHA. Il-fatt li tillinkja ma' siti web esterni ma għandux jitqies bħala xi tip ta' approvazzjoni mill-ECHA. Jekk taċċessa sit ieħor permezz ta' wieħed minn dawn il-links, inti soġġett/a għall-politika tal-privatezza ta' dak is-sit. Għal aktar tagħrif dwar links ta' parti terza, ara l-Avviż Legali tal-ECHA.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2