Skip to Content
Skip to Content

Tootjad

Tootjad

REACH-määruse kohaselt olete tootja, kui üksikisiku või ettevõttena:

  • olete asutatud Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja
  • toodate või ekstraheerite keemilist ainet.

Te ei ole tootja, kui:

  • ainult segate aineid segudeks või kasutate kemikaale toodete tootmiseks – sel juhul olete allkasutaja.

Registreerimise lisateave on meie veebilehe registreerimise abimaterjalide jaotises ja REACH 2018 lehtedel.

Kemikaalide ohutuks tootmiseks ja haldamiseks on vaja teada ja tunda kemikaalide omadusi, ohte, kasutusalasid ja nende võimalikke riske.

Teie kohustus on anda ametiasutustele seda teavet ja klientidele nõuandeid, kuidas teie kemikaale ohutult kasutada, peamiselt registreerimismenetluse kaudu (esitades ametiasutustele teavet), andes klientidele laiendatud ohutuskaardid ning kasutades toodetel asjakohaseid ohumärgiseid. Samuti peate tagama juurdepääsu samale teabele oma töötajatele ja nende esindajatele.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1