Päringud

Ettevõtted, kes kavatsevad registreerida mittefaasiaine (uue aine) või eelregistreerimata faasiaine (olemasoleva aine), peavad esitama ECHA-le päringu, kas sama aine kohta on registreerimistoimik juba esitatud.

Samuti tuleb ECHA-le teatada lisateabe päringu kaudu kogusevahemiku muutmisest registreerimistoimikus. Samas kui registreerimistoimiku ajakohastamiseks lisateavet vaja ei ole, ei ole päringut vaja.

Ettevõtted, kes soovivad registreerida faasiaine, on soovitatav kontrollida, kas ainet saab veel eelregistreerida ja seega kasutada pikemaid registreerimistähtaegu.

Päringutoimik

Päringu esitamiseks peavad potentsiaalsed registreerijad koostama elektroonilise päringutoimiku. Toimiku koostamisel tuleb eritähelepanu pöörata aine identifitseerimisandmetele, mis peavad selgesti kirjeldama toodetavat või imporditavat ainet.

Potentsiaalsed registreerijad peavad enne registreerimistoimiku esitamist või selgroogsetega loomkatsete alustamist ära ootama päringu vastuse. ECHA kontrollib aine identifitseerimisandmete järgi, mis ettevõtted on varem aine registreerinud või esitanud selle kohta päringu, ning viib need omavahel kokku, et ettevõtted saaksid jagada teavet ja esitada ühise registreerimistoimiku. ECHA annab päringu esitajale ka ECHA-le teadaolevate uuringuaruande kokkuvõtete ja uuringukokkuvõtete loetelu. 

Päringus esitatud teavet ei avaldata.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)