Hindamine

ECHA ja liikmesriigid hindavad ettevõtete esitatud teabe alusel registreerimistoimikute ja katsetamisettepanekute kvaliteeti. Hindamise eesmärk on leida, kas aine on inimtervisele või keskkonnale ohtlik.

REACH-hindamine keskendub kolmele valdkonnale:

  • registreerijate esitatud katsetamisettepanekute kontrollimine
  • registreerijate esitatud toimikute vastavuse kontrollimine
  • aine hindamine

Pärast hindamist võidakse registreerijatelt nõuda aine kohta lisateavet.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)