Hindamine

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

REACH-määruse artikli 54 kohaselt on ECHA kohustatud avaldama iga aasta 28. veebruariks eelmisel aastal hindamiskohustustega seotud tegevuse aruande. ECHA-l on konkreetne kohustus lisada aruannetesse soovitused potentsiaalsetele registreerijatele, et parandada tulevaste registreerimiste kvaliteeti.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)