Piiranguettepaneku koostamine

Piirangumenetluse võib algatada liikmesriik või Euroopa Komisjoni nõudel ECHA, kui leitakse, et aine tootmist, turuleviimist (sh importimist) või kasutamist tuleb piirata kogu liidus. ECHA võib kavandada ka piirangu toodete suhtes, mis sisaldavad autoriseerimisloetelu (XIV lisa) aineid.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)