Χορήγηση αδειών για βιοκτόνα

Όλα τα βιοκτόνα πρέπει να λαμβάνουν άδεια πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών διαδικασιών, ανάλογα με το προϊόν τους και τον αριθμό των χωρών στις οποίες επιθυμούν να το πουλήσουν.

 

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Εικόνα
Εικόνα

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)