Τρόπος υποβολής αίτησης αδειοδότησης

1. Ενημερωθείτε σχετικά με το αν η διαδικασία αδειοδότησης σας αφορά
Ελέγξτε εάν η ουσία σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης και εάν ισχύουν τυχόν εξαιρέσεις για τις χρήσεις σας.

2. Αναπτύξτε στρατηγική αίτησης
Επικοινωνήστε με τους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού σας και αναπτύξτε στρατηγική σχετικά με τις βέλτιστες επόμενες ενέργειές σας.

3. Ξεκινήστε να ετοιμάζετε την αίτησή σας
Ενημερωθείτε σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβετε στην αίτησή σας και ξεκινήστε να ετοιμάζετε τις απαραίτητες εκθέσεις.

4. Επικοινωνήστε με τον ECHA και ζητήστε ενημερωτική συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης (Teleconference based information session - TIS)
Ενημερώστε εκ των προτέρων τον ECHA σχετικά με την πρόθεσή σας να υποβάλετε αίτηση και ζητήστε ενημερωτική συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να υποβάλετε ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης.

5. Ολοκληρώστε την αίτησή σας
Ολοκληρώστε τις εκθέσεις σας και ετοιμάστε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης.

6. Υποβάλετε την αίτησή σας
Υποβάλετε την αίτησή σας βάσει ενός εκ των χρονικών πλαισίων υποβολής.

7. Συμμετάσχετε στην κατάρτιση γνωμοδότησης
Συμμετάσχετε σε όλα τα στάδια διεκπεραίωσης της αίτησής σας, από τη διαβούλευση μέχρι την κατάρτιση των γνωμοδοτήσεων των επιτροπών.

8. Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Φροντίστε να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας που τυχόν απορρέουν από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, όπως η εφαρμογή των όρων ή, εάν είστε μεταγενέστερος χρήστης, η κοινοποίηση της χρήσης της ουσίας σας στον ECHA.

9. Υποβάλετε έκθεση επανεξέτασης εάν χρειάζεται να συνεχίσετε τη χρήση της ουσίας
Εάν πρέπει να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε την ουσία μετά τη λήξη της περιόδου επανεξέτασης, οφείλετε να υποβάλετε έκθεση επανεξέτασης το αργότερο 18 μήνες πριν από τη λήξη της.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)