Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συμμετάσχετε στην κατάρτιση γνώμης

Η διαβούλευση ξεκινά όταν ο ECHA δημοσιεύει στον διαδικτυακό του τόπο τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες για τις εν λόγω χρήσεις.

Η διαβούλευση διαρκεί οκτώ εβδομάδες και σας παρέχει τη δυνατότητα να απαντάτε δημοσίως σε τυχόν παρατηρήσεις που λαμβάνετε.

Κατάρτιση σχεδίων γνωμοδότησης της RAC και της SEAC

Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) και η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) εκπονούν τα σχέδια των γνωμοδοτήσεών τους εντός 10 μηνών από την παραλαβή της αίτησης. Οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών βασίζονται στις πληροφορίες που υποβάλλονται με την αίτηση, σε τυχόν πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με εναλλακτικές λύσεις, καθώς και σε τυχόν πρόσθετες παρασχεθείσες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, ενδέχεται

  • να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την αποσαφήνιση ζητημάτων που σχετίζονται με την αίτησή σας, ή
  • να κληθείτε να συμμετάσχετε σε τριμερή διάλογο με τους εισηγητές των επιτροπών RAC και SEAC, με σκοπό την εξέταση πληροφοριών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης ή τυχόν τεχνικών ή επιστημονικών ζητημάτων που σχετίζονται με την αίτησή σας.

Μπορείτε να υποβάλετε παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο γνωμοδότησης εντός δύο μηνών από την παραλαβή του. Οι επιτροπές RAC και SEAC εκδίδουν τις τελικές τους γνωμοδοτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώνετε σχετικά με τα σχέδια γνωμοδότησης. Η γραμματεία διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε εσάς. Στον διαδικτυακό τόπο του ECHA δημοσιεύονται εκδόσεις των γνωμοδοτήσεων που δεν καλύπτονται από απόρρητο.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1