Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης αδειοδότησης από τα κράτη μέλη και τους κλαδικούς φορείς

 

Some Member States and industry organisations have published useful information on applications for authorisation on their own websites. Some of this information is linked below.

Please note that as the website's legal notice describes, ECHA takes no responsibility for the content of these publications. 

 

Member state Institution Document
The Netherlands Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Chemische stoffen goed geregeld [NL]
The United Kingdom UK Chemicals Stakeholder Forum (UKCSF) "Forum guidance for SMEs and downstream users on REACH Authorisation, with an explanatory note" [EN]

 

 

Industry organisation Document
Industry REACH Authorisation Guidance for Downstream Users [PDF] [EN]
Nickel institute REACH Authorisation made simple [EN]

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)