Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ολοκληρώστε την αίτησή σας

Εάν έχετε σοβαρούς λόγους, παραθέστε τους με διαφάνεια, αποφεύγοντας τα περιττά αιτήματα εμπιστευτικότητας για τις δημόσιες εκδόσεις των εκθέσεων. Θα πρέπει να παρέχετε αιτιολόγηση για κάθε πληροφορία που ζητάτε να είναι εμπιστευτική. Αν έχετε αποκλείσει εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες από τη δημόσια έκδοση της έκθεσης, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα στην εμπιστευτική έκδοσή τους.

Μόλις οριστικοποιήσετε τα έγγραφα, θα πρέπει να δημιουργήσετε το σύνολο των δεδομένων για την ουσία σας στο IUCLID και να επισυνάψετε τα σχετικά έγγραφα. Λεπτομερείς οδηγίες περιέχονται στο εγχειρίδιο «Πώς να συντάξετε μια αίτηση αδειοδότησης».

Ολοκληρώστε την αίτησή σας

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2