Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενημερωθείτε σχετικά με το αν η διαδικασία αδειοδότησης σας αφορά

Για να ενημερωθείτε κατά πόσον η επιχείρησή σας μπορεί να επηρεάζεται από την αδειοδότηση, θα πρέπει να έχετε μια γενική εικόνα του συνόλου των ουσιών και των χρήσεών τους.

Οι ουσίες που έχουν προσδιοριστεί ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν στην αγορά μετά από μια καθορισμένη ημερομηνία λήξης, εκτός εάν η χρήση έχει αδειοδοτηθεί ή εξαιρείται της αδειοδότησης.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το κατά πόσον επηρεάζεται η επιχείρησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε εάν κάποια από τις ουσίες που χρησιμοποιείτε ή διαθέτετε στην αγορά περιλαμβάνεται στον κατάλογο αδειοδότησης. Εάν οι ουσίες σας περιλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδότησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι χρήσεις τους δεν εξαιρούνται της αδειοδότησης (παραδείγματα εξαιρούμενων χρήσεων είναι οι ενδιάμεσες χρήσεις και η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη). 

Ενημερωθείτε σχετικά με το αν η διαδικασία αδειοδότησης σας αφορά

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1