Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ειδοποιήστε τον ECHA και ζητήστε ενημερωτική συνάντηση πριν από την υποβολή (PSIS)

Ενημερώστε τον ECHA το αργότερο οκτώ μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης. Κατά την αποστολή της ειδοποίησης, θα πρέπει να αναφέρετε την ουσία και να παρέχετε γενική περιγραφή των χρήσεων για τις οποίες πρόκειται να υποβάλετε αίτηση αδειοδότησης.

 

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε ενημερωτική συνεδρία από τον ECHA πριν από την υποβολή (PSIS) προκειμένου να υποβάλετε συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με κανονιστικές και διαδικαστικές πτυχές της αίτησής σας. Εάν το αίτημά σας γίνει δεκτό, πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίας θα σας ζητηθεί να παράσχετε στον ECHA ορισμένες πληροφορίες γενικού χαρακτήρα.

Το αίτημα για PSIS θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης, ενώ η PSIS πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο περί τους έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Για τις κοινές αιτήσεις προβλέπεται μία μόνο PSIS, η οποία και θα αφορά το σύνολο των αιτούντων. 

Διαβάστε περισσότερα και ζητήστε ενημερωτική συνεδρία πριν από την υποβολή (PSIS)

Ειδοποιήστε τον ECHA και ζητήστε ενημερωτική συνάντηση πριν από την υποβολή (PSIS)

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1