Avtorizacija Unije

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) uvaja možnost dovoljenja za določene biocidne proizvode na ravni Unije. To omogoča podjetjem, da biocidne proizvode dajo na trg v celotni Uniji, brez predhodnega pridobivanja posebnih nacionalnih dovoljenj.

Dovoljenje Unije vsaki državi članici podeljuje enake pravice in dolžnosti kot nacionalno dovoljenje.

Dovoljenje Unije se lahko izda za biocidne proizvode, ki imajo podobne pogoje za uporabo po vsej Uniji, razen za tiste z aktivnimi snovmi, ki ustrezajo merilom za izključitev ali za proizvode vrste 14, 15, 17, 20 in 21. Časovni okvir za začetek postopka za izdajo dovoljenja je različen in odvisen od tega, ali proizvodi vsebujejo nove ali obstoječe aktivne snovi.

Nove aktivne snovi

Proizvod, ki vsebuje nove aktivne snovi, tudi v kombinaciji z obstoječimi aktivnimi snovmi, izpolnjuje pogoje za dovoljenje Unije od 1. septembra 2013 dalje.

Obstoječe aktivne snovi

Za biocidne proizvode, ki vsebujejo le obstoječe aktivne snovi, bo dovoljenje Unije mogoče pridobiti v treh različnih fazah, odvisno od vrste proizvoda:

  1. Od 1. septembra 2013 dalje za proizvode vrste 1, 3, 4, 5, 18 in 19
  2. Od 1. januarja 2017 dalje za proizvode vrste 2, 6 in 13
  3. Od 1. januarja 2020 dalje za preostale proizvode vrste 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 in 22.

Seznam biocidnih proizvodov z dovoljenjem Unije bo objavljen na spletišču agencije ECHA. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)