Predložitev dokumentacije za dovoljenje Unije

Zahteve je treba predložiti z orodjem R4BP 3 v obliki dokumenta IUCLID.

Diagram prikazuje pregled postopka predložitve dokumentacije. 

Koraki

Izdaja dovoljenja poteka v več korakih. Preden se lahko vloga pomakne na naslednji korak, mora biti predhodni korak zaključen. Pomembno je, da vlagatelj upošteva vse ustrezne roke, sicer bo vloga v postopku zavrnjena.

Image

Agencija ECHA preveri, ali so bile vloga in vse informacije predložene v pravilni obliki.

 
Image

Vlagatelj mora vse potrebne pristojbine plačati agenciji ECHA v 30 dneh od izdaje računa.

 
Image

Agencija ECHA sprejme vlogo in ocenjevalni pristojni organ ima 30 dni časa za njeno validacijo (pregled tehnične popolnosti).

 
Image

Vlagatelj v 30 dneh plača potrebne pristojbine ocenjevalnemu pristojnemu organu.

 
Image

Če je dokumentacija nepopolna, ocenjevalni pristojni organ zahteva manjkajoče informacije, ki jih mora vlagatelj predložiti v 90 dneh.

 
Image

Ocenjevanje dokumentacije se začne.

 

Udeleženci

Glavni udeleženci v postopku predložitve dokumentacije so:

Vlagatelji

Vlagatelji so odgovorni za kakovost podatkov v dokumentaciji. Informacije o biocidnem proizvodu morajo predložiti v obliki dokumentacije ali izjave o dostopnosti podatkov. Na zahtevo ocenjevalnega pristojnega organa morajo predložiti še dodatne informacije v skladu z določenimi roki. Vlagatelji morajo oddati tudi povzetek značilnosti biocidnega proizvoda in dokumentacijo ali izjavo o dostopnosti podatkov za vsako aktivno snov, ki jo vsebuje biocidni proizvod.

Agencija ECHA

Agencija ECHA mora zagotoviti, da so informacije v dokumentaciji v ustrezni obliki. Prav tako mora zagotoviti, da postopek predložitve dokumentacije poteka znotraj določenih rokov.

Ocenjevalni pristojni organ

Ocenjevalni pristojni organ je odgovoren za izvajanje validacije vlog in za ocenjevanje dokumentacije, ki jo predložijo vlagatelji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)