Poenostavljena avtorizacija

Poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja je namenjen spodbujanju uporabe biocidnih proizvodov, ki so manj škodljivi za okolje ter zdravje ljudi in živali.

Da je biocidni proizvod upravičen do poenostavljenega postopka, mora proizvod izpolnjevati vse naslednje pogoje:

 • vse aktivne snovi v biocidnem proizvodu so navedene v Prilogi I k uredbi o biocidnih proizvodih in izpolnjujejo navedene omejitve,
   
 • biocidni proizvod ne vsebuje nobene nevarne snovi,
   
 • biocidni proizvod ne vsebuje nobenih nanomaterialov, 
   
 • biocidni proizvod je dovolj učinkovit,
   
 • za ravnanje z biocidnim proizvodom in njegovo predvideno uporabo ni potrebna osebna zaščitna oprema.

Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, vlagatelj, ki zaprosi za dovoljenje, predloži vlogo agenciji ECHA prek registra R4BP 3, pri čemer navede, kateri pristojni organ države članice bo ocenil vlogo.

Če se odobri poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja, se biocidni proizvod lahko da na trg v drugih držav članic brez medsebojnega priznavanja. Imetnik dovoljenja obvesti vsako zadevno državo članico 30 dni prej, preden da proizvod v promet na njenem ozemlju. To obvestilo se pošlje prek registra R4BP 3.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)