Avtorizacija za isti biocidni proizvod

Da bi izpolnili potrebe podjetij in zmanjšali njihovo upravno breme, je bila z uredbo o enakih biocidnih proizvodih (Uredba 414/2013, kakor je bila spremenjena z Uredbo 2016/1802) uvedena možnost prehoda z dovoljenja s širšim obsegom na dovoljenje z ožjim obsegom (tj. z družine biocidnih proizvodov na podskupino enega ali več „družinskih članov“) ali širšega na ožji trg (tj. z dovoljenja Unije na nacionalno dovoljenje).

Možno je vložiti vlogo za dovoljenje za posamezni proizvod („enak proizvod“), ki je identičen drugemu proizvodu, ki mu je bilo izdano dovoljenje („referenčni proizvod“), ali za katerega je bila vložena vloga za izdajo takšnega dovoljenja („morebitni referenčni proizvod“).

To se lahko zgodi ne glede na to, ali je povezani referenčni proizvod posamezni proizvod ali posamezni proizvod iz družine biocidnih proizvodov.

Nadalje je možno vložiti vlogo za nacionalno dovoljenje, ki izhaja iz (morebitnega) referenčnega proizvoda, ki ima dovoljenje Unije (ali je zanj vložena vloga za izdajo takšnega dovoljenja).

Proizvodi, za katere velja poenostavljeni postopek, so ravno tako zajeti v tej uredbi.

Prav tako je možno vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za enako družino biocidnih proizvodov (dovoljenje Unije, nacionalno dovoljenje ali dovoljenje po poenostavljenem postopku), ki izhaja iz (morebitne) referenčne družine proizvodov.

Po končanem postopku za izdajo dovoljenja za enak biocidni proizvod bo izdano neodvisno dovoljenje, ki pa bo imelo enak datum poteka veljavnosti kot dovoljenje za referenčni proizvod (ali družino proizvodov). Ta dovoljenja imajo drugačno številko dovoljenja kot referenčni proizvod in se lahko spreminjajo ali prekličejo neodvisno od referenčnega proizvoda.

Vloge za izdajo dovoljenja za enak biocidni proizvod je treba vložiti prek R4BP 3, tako kot vse druge vloge, ki jih ureja uredba o biocidnih proizvodih.

Informacije in navodila za vložitev in spremljanje vlog za dovoljenje za enak biocidni proizvod so na voljo v ustreznih priročnikih za predložitev podatkov na spletišču agencije ECHA. Za več informacij o zakonsko predpisanih podatkih si oglejte poglavje o enakih biocidnih proizvodih v Praktičnem vodniku.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)