Družina izdelkov

Družina biocidnih proizvodov je skupina biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za podobne namene in vsebujejo aktivne snovi z enakimi specifikacijami. Družina biocidnih proizvodov ima tudi določena odstopanja v sestavi proizvodov, da se prepreči povečanje ravni tveganja ali zmanjšanje učinkovitosti proizvoda. Ta koncept je bil razvit iz koncepta okvirnih formulacij na podlagi Direktive št. 98/8/ES o biocidnih proizvodih.

Vse proizvode iz družine biocidnih proizvodov zajema eno dovoljenje na podlagi uredbe o biocidnih proizvodih. 

Z drugimi besedami, več biocidnih proizvodov je mogoče združiti pod enotno dovoljenje, če razlika v sestavi med „člani" družine ne presega določenega razpona. Sestava je lahko zmanjšanje koncentracije aktivnih snovi ali razlika v koncentraciji neaktivnih snovi. 

Dovoljeno je tudi nadomestiti neaktivne snovi v proizvodih, ki so člani družine proizvodov, z drugimi neaktivnimi snovmi, ki pomenijo enako ali manjše tveganje.

Vendar morajo biti razvrstitev, stavki o nevarnosti in previdnostni stavki za vse proizvode v družini biocidnih proizvodov enaki ali manj „strogi" kot za proizvod, ki je bil najprej odobren.

Uradno obveščanje

Sestava proizvodov iz odobrene družine proizvodov se lahko razlikuje v razponu, ki se določi med ocenjevanjem. Z oceno in evalvacijo reprezentativnih članov družine se določijo razponi sprejemljivosti dovoljenja za družino biocidnih proizvodov.

Če je sestava novega proizvoda v okviru teh določenih razponov, mora imetnik dovoljenja samo obvestiti organe o proizvodu 30 dni prej, preden da novi proizvod na trg. Obvestila o tem, da bo proizvod dan na nacionalni trg, je treba poslati zadevnemu pristojnemu organu, ki je izdal nacionalno dovoljenje za družino biocidnih proizvodov. V primeru dovoljenja Unije je treba obvestilo poslati agenciji ECHA in Komisiji. Vsa obvestila je treba poslati prek registra R4BP 3.

Vendar se proizvodi lahko dajo na trg tudi brez obvestila, če se odstopanja nanašajo samo na barvila, dišave ali pigmente in so v okviru dovoljenih razponov. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)